Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 04.12.2020, 14:04


Меню сайту
Категорії розділу
Виховні заходи [295]Результати [127]
Навчання [152]Оздоровлення [64]
Конкурси [9]Вітання [50]
Дружні сайти
Флешмоб
Шкільні таланти
Опитування 1
В якій соціальній мережі ви проводите більше часу?
Всього відповідей: 455
Опитування 2
Яким, на вашу думку, має бути вчитель?
Всього відповідей: 504

Структура методичної роботи

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ШЕПЕТІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

        

   З метою успішного виконання Закону України „Про освіту”, реалізації національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, оновлення освіти та успішної реалізації навчальних програм, забезпечення умов для підвищення майстерності кожного педагога, досягнення оптимальних результатів навчально-виховного процесу з урахуванням методологічних засад, особистісно-орієнтованого навчання і виховання, розпочати працюючи над вирішенням наступної проблеми: „Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій”.

   Основними складовими роботи школи є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

   Методична робота школи – це система взаємопов'язаних заходів, дій і заходів, заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду, спрямована на створення оптимальних умов для розвитку та підвищення творчого потенціалу кожного педагога, формування сучасного учителя-професіонала якому властиві інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, потреба в постійному саморозвитку, здатність генерувати нові перспективні педагогічні ідеї, інтелігентність та духовна культура, на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку школярів.

   Системний цілеспрямований підхід до організації методичної роботи в школі формується на діагностично-прогностичній, програмно-цільовій, системній, мотиваційній, рефлексивній, особистісно-орієнтованій, діагностично-прогностичній, культурологічній основі.

   Внутрішньошкільна методична робота у школі з педагогічними кадрами спрямована на:

   - виконання законів та нормативних документів в галузі освіти;

   - впровадження нових стандартів навчання;

 • впровадження нових педагогічних технологій;
 • використання ППД, впровадження в практику роботи ідей педагогіки співробітництва;
 • формування професійної компетентності;
 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності;
 • удосконалення роботи педагогічної ради;
 • зміцнення і використання навчальноматеріальної бази за рахунок позабюджетних надходжень;
 • підвищення ефективності та дієвості управління школою;
 • якісне виконання програм, формування глибоких і міцних знань учнів на основі інтенсифікації навчальновиховного процесу
 • робота з книгою;
 • підготовка вчителів до пошукової діяльності;
 • залучення до науководослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес.
 • індивідуальна робота з обдарованими дітьми;
 • робота з учнями з низькою мотивацією до навчання;
 • організація диференційованого навчання, здійснення індивідуального підходу;
 • посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час;
 • формування патріотичних почуттів школярів, залучення їх до участі у Всеукраїнських конкурсах;
 • створення системи пошуку юних талантів і обдарувань;
 • постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчальновиховного процесу в школі.

Основні завдання:

- виконання освітніх завдань та напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року;

- науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності навчально-виховного процесу;

- удосконалення роботи педагогічної ради;

- вивчення і впровадження в практику нових Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і

технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу;

- сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу;

- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

- вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику передового перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх та виховних технологій і систем;

- сприяти дослідницько-експериментальній діяльності вчителів, вивчати і популяризувати досвід творчих педагогів школи, знайомити з ППД вчителів міста та області;

- здійснювати компетентнісно-орієнтований підхід у роботі з кадрами, надавати реальну допомогу усім членам педколективу;

- впроваджувати моніторинговий підхід до управління НВП;

- досягнення високих освітніх результатів.

Реалізація функцій управління системою

науково-методичної роботи школи.

 

Планування – визначення мети, складання плану роботи різних ланок.

Організації – організація виконання річного плану, організація виконання плану керівництва і контролю.

Діагностична – вивчення якості викладання предметів. Діагностування, узагальнення результатів досліджень.

Прогностична – планування, моделювання, проектування, управління упровадженням нових ресурсів, проведення теоретичних семінарів.

Моделююча – вивчення досвіду роботи інших колективів, педагогічні зустрічі, участь та проведення семінарів, участь у педагогічних експериментах.

Компенсаторна – забезпечення педагогів інформацією.

Відновлювальна – організація самоосвіти, участь в курсах перепідготовки, педагогічні лекторії.

Коригуюча – використання досліджень, психологічна робота, пошук нових форм та методів роботи.

Координуюча – циклограми роботи, раціональне обєднання всіх видів діяльності.

Пропагандистська– інформування та агітація за впровадження досвіду роботи, створення відеотеки педмайстерності, участь у виставках, семінарах, випуск друкованої продукції.

Контрольно – інформаційна – аналіз кількісних та якісних змін, що відбуваються в діючій системі, здійснення зворотного зв’язку.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.

Методичну роботу в школі побудувати:

І. Колективні форми роботи:

Предметні кафедри:

Вся робота методоб'єднань пронизана практичною направленістю. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року вчителі. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології молодшого школяра, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний учитель не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів.

1. Гуманітарних дисциплін

Керівник: Юр’єва О.М.

Проблема: «Створення сприятливих умов для самовдосконалення, саморозвитку творчої конкурентноздатної особистості на уроках української мови та літератури, зарубіжної, іноземної мови і в позаурочний час»

      2. Природничих та суспільних дисциплін

Керівник: Черниш В.В.

Проблема: «Шляхи впровадження інформаційних технологій в педагогічний процес з метою підвищення якості освіти».

     3. Фізико-математичних дисциплін:

Керівник: Маліновська М.М.

Проблема: «Формування і розвиток творчого потенціалу та можливостей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес».

     4. Початкових класів

Керівник: Гальчин Н.І.

Проблема: «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу через впровадження інформаційних технологій».

     5. Угруповання вчителів фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я, ЗВ.

Керівник: Окунєвич Т.П.

Проблема: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках естетично-оздоровчого напрямку навчання та використання інноваційних ідей на уроках та в позаурочний час».

     6. Методоб'єднання кл. керівників 1-11 кл.

Керівник: Рой А.Ф.

Проблема: «Формування національно-патріотичних якостей особистості у сучасних умовах».

 

ІІ. Групові форми роботи

У зв'язку з об'єктивною різницею у рівні професійної компетенції та з метою зниження розриву у рівнях методичної майстерності у рамках Засідань груп підвищення педагогічної майстерності передбачено функціонування динамічних груп - шкіл „Школа вищої педагогічної майстерності", „Школа вдосконалення майстерності" (ШВПМ, ШВМ). Робота з кожною групою по рішенню окремих питань організовується диференційовано.

До ШВПМ включено вчителів, які бажають і вміють працювати творчо. Зміст роботи цієї групи - інформація про сучасні технології навчання та виховання; пропаганда педагогічних ідей та інновацій; ознайомлення з творчими доробками колег; ознайомлення з матеріалами методичних видань, відкриті уроки, виховні заходи, їх самоаналіз тощо. Членами цієї творчої групи є вчителі з вищою кваліфікаційною категорією, педагогічними званнями. Вони є або керівниками методичних об'єднань, або школи становлення молодого вчителя, працюють за індивідуальними проектами та над створенням авторських програм та посібників.

До ШВМ включено вчителів, які бажають працювати творчо, але відчувають труднощі в роботі. Це вчителі І та ІІ кваліфікаційних категорій. Зміст роботи цієї групи - аналіз та вивчення ускладнень у роботі, організація самоосвіти; тренувальні практичні заняття ( відкриті уроки, ділові ігри, семінари - практикуми тощо) з метою набуття особистісного досвіду роботи, визначення перспектив. Під час тренувальних практичних занять (набуття вмінь через моделювання уроку, ділову гру тощо) вчителі набувають досвіду, аналізують його і визначають шляхи доведення до рівня навичок.

З метою поширення кращого педагогічного досвіду, забезпечення результативності навчально-виховного процесу, відповідно до напрямків діяльності педколективу організувати роботу таких угруповань:

ШВПМ

1. Творча група: «Компетентнісний підхід і технології його реалізації на уроках»:

- Використання різних навчальних технологій при компетентнісному підході у навчанні;

- Використання компетентнісних завдань на уроках;

- Особливості забезпечення професійної компетентності учителя в умовах переходу на новий зміст освіти;

- Модель сучасного уроку з використанням компетентнісно зорієнтованих завдань.

(керівник Дубенець О.П.)

2. Творча група «Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей і молоді». (керівник Дідик Ю.В.)

3. Тимчасова творча група по підготовці до педагогічної ради. (керівник Линник О.П.)

4. Педагогічна майстерня «Використання освітніх «хмарних» сервісів та соціальних мереж – складова професійної компетентності сучасного вчителя». (керівник Пахар Ю.С.)

 

ШВМ

1. Школа самовдосконалення «Урок від А до Я: методи, прийоми, педагогічний аналіз». (керівник Лук’янчук Т.А.)

2. Семінар-практикум «Індивідуальний освітній маршрут, або акценти успішного навчання в початкових класах». (керівники Васильчук О.Л.)

3. З метою розширення педагогічної ерудиції та психологічної обізнаності провести наступні заняття психолого-педагогічного семінару на тему «Типологія відносин «учитель-учень», «учень-учень», «учитель-учитель», «учитель-батько». (керівник Сидорова Н.М.)

4. Семінар-практикум «Проблеми розвитку учнівського самоврядування». (керівник Конюк О.О.)

 

З метою розроблення нових положень н/в роботи, формування та випровадження моделей передового досвіду їхньої експериментальної перевірки організувати проведення:

- Декади, місячники: декада наставництва (жовтень), методичний вояж «Золотий розсип цікавих педагогічних ідей» (грудень), місячник «Від миті творчості – до уроку творчості» (лютий), педагогічний турнір «Почерк майстра» (березень). Психолого-педагогічна конференція «Досвід, проблеми, перспективи» (травень). Педагогічний аукціон «Духовна природа дитини» (квітень). Круглий стіл: Поговоримо як колеги «Одна сторінка нашого життя», «Вплив сім’ї на розвиток морально-етичних якостей дитини» (грудень, січень). Педагогічні читання «В.О.Сухомлинський: п’ять поглядів на проблему свободи та відповідальності в контексті громадянського виховання»

Обмін думками «Досвід роботи з реалізації концепції національно-патріотичного виховання».

- Конкурси, звіти, анкетування, діагностування: Презентація кабінетів школи (серпень), конкурс педмайстерності „Вчитель року” (грудень), творчий проект кафедр вчителів: гуманітарних дисциплін, природничих та суспільних дисциплін, фізико-математичних дисциплін, початкових класів, угруповання вчителів фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я, ЗВ (жовтень). "Педагогічні посиденьки", Фестиваль нестандартних уроків (лютий). Подорож по діагностичній карті підвищення методичного рівня вчителя (травень).

 

- Педагогічні консиліуми:

1) 1-ші класи

Тема: «Створення оптимальних умов для адаптації учнів до навчання у школі».

2) 5-ті класи.

Тема: «Проблеми адаптаційного періоду п’ятикласників. Створення оптимальних умов для взаємної адаптації вчителя та учнів під час переходу з 4-го в 5-й клас».

3) 10-й клас

Тема: «Забезпечення системного підходу до навчання та виховання в школі ІІІ ступеня».

 

- Випуск методичних бюлетенів:

1. “Корпоративна культура як система цінностей, переконань, установок традицій”;

2. “Освітні системи світу”;

3. “Контур обдарованої дитини”;

4. Скарбниця досвіду «Класне керівництво як одна з форм самореалізації вчителя»

5. Панорама педагогічних досягнень «Як організувати класний колектив»

.ІІІ. Консультаційно-методичний центр з усіх навчальних дисциплін, де колеги-предметники можуть ознайомитись з матеріальною базою, творчими надбаннями, відвідати уроки, отримати компетентну та ділову пораду, консультацію, рекомендацію.

 

- Служба соціалізації особистості. (керівник Грицюк Н.М.)

- Адресна допомога вчителям з питання диференціація та індивідуалізація освітнього процесу. (керівник Боянівська О.В.)

- Інформаційна служба “Інформація стає знанням” (на базі шкільної бібліотеки). (керівник Франчук К.Р.)

- Адресна допомога вчителям курсів за вибором з питання «Профільне навчання: складові вибору». (керівник Ланчук І.Д.)

- Валеологічна група “Забезпечення умов для фізичного і психологічного здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку”. (керівник Мельник О.М.)

 • Педагогічний дивертисмент із питань самоосвіти.  (керівник Хім’як Т.М., Діденко Т.В.)

 

ІV. Індивідуальні форми роботи

1. Організація наставництва

2. Організація творчих пошуків вчителів згідно теми самоосвіти.

3. Адресна допомога вчителям згідно діагностики.

4. Адресна допомога класним керівникам «Вихована стратегія – педагогіка життєтворчості»

5. Індивідуальні бесіди з планування виховної роботи з класними керівниками

 

V. Методична рада

З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань, творчих груп учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі:

Заступників директора:

-з навчально-виховної роботи Хім’як Т.М.

-з виховної роботи Діденко Т.В.

-керівників методоб’єднань: Юр’єва О.М., Черниш В.В., Маліновська М.М., Окунєвич Т.П., Гальчин Н.І.

 

Заступник директора

з навчально-виховної роботи                                                       Хім’як Т.М.       

Форма входу

Наші координати
30400, Хмельницька область м.Шепетівка вул.Судилківська,19 телефон/факс: (03840)4-10-05
E-mail: zosh3sh@i.ua
Пошук
Наша кнопка
Гаряча лінія
Цікаві новини
Погода в Шепетівці
Погода
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний хостинг uCoz
%